HITTA TILL OSS

Ulleråkersvägen 4 B, 753 09 Uppsala

TELEFON: 018-46 88 00 | INFO(AT)PROHELIA.SE

Vår mottagning ligger vid Studenternas i Uppsala, på Ulleråkersvägen 4 B. Med entré från det nya Södra torget, mellan fotbollsplan och bandyplan. Det finns parkeringar i området och intill vår entré finns parkering för besökare med rörelsehinder. Tillgänglig cykelväg finns från Sjukhusvägen, Ulleråkersvägen och längs Fyrisån. Busshållplats finns i närheten och med en promenad på 10-15 min nås centrala stan och Resecentrum.

Kontakta oss

Vi är

en auktoriserad företagshälsa av Sveriges företagshälsor och ISO certifierad i arbetsmiljö

  • Sveriges Företagshälsor 2023
  • Certifierat ISO 45001 arbetsmiljö