Tillsammans med dig vill vi skapa ett hälsosamt
arbetsliv, där alla har en viktig plats

Medarbetarna mår som företaget mår och företaget mår som medarbetarna mår, det hänger ihop. Vi har verktygslådan för ett friskt arbetsliv, vilket bygger grunden till ett hållbart samhälle.

ProHelia företagshälsa är en auktoriserad företagshälsa och har all kompetens som krävs inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Hos oss får ni en och samma kontaktperson som lär känna er. Vi anpassar oss efter er vardag och vi stöttar chefer och ledare i deras viktiga roll.

Välkommen till en arbets-livs-plats som gör er friskare!

HITTA TILL OSS

Ulleråkersvägen 4 B, 753 09 Uppsala

TELEFON: 018-46 88 00 | INFO(AT)PROHELIA.SE

Vår mottagning ligger vid Studenternas i Uppsala, på Ulleråkersvägen 4 B. Med entré från det nya Södra torget, mellan fotbollsplan och bandyplan. Det finns parkeringar i området och intill vår entré finns parkering för besökare med rörelsehinder. Tillgänglig cykelväg finns från Sjukhusvägen, Ulleråkersvägen och längs Fyrisån. Busshållplats finns i närheten och med en promenad på 10-15 min nås centrala stan och Resecentrum.

Kontakta oss

Vi är

en auktoriserad företagshälsa av Sveriges företagshälsor och ISO certifierad i arbetsmiljö

  • Sveriges Företagshälsor 2022
  • Certifierat ISO 45001 arbetsmiljö