Vibrationer

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om Vibrationer (AFS 2005:15) samt Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har arbetsgivaren ansvar för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetet för att minska eller ta bort vibrationerna i arbetsmiljön. Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, står eller ligger på ett vibrerande underlag. Hand och armvibrationer förekommer när någon håller eller stöder ett vibrerande verktyg med handen eller armen.

Under utbildningen gär vi igenom lagkrav som finns gällande arbete med vibrationer. Kursdeltagarna får kunskap om olika hälsorisker med vibrationsarbete samt vad arbetsgivaren respektive arbetstagaren kan göra för att minimera / undvika dessa risker. Stor vikt läggs vid hur arbetstagaren kan arbeta med vibrerande verktyg/maskiner på ett säkert sätt.

 

Arbetarskydd har publicerat en artikel om vibrationsskador, följ nedanstående länk för att läsa artikeln.

http://www.arbetarskydd.se/tidningen/article3922304.ece?extcmp=newsletter|15310858|2015-08-25

Länk till AFS 2005:15 Vibrationer

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_15.pdf

Vi på proHelia företagshälsa erbjuder bland annat:

  • vibrationsutbildning
  • vibrationsmätningar på arbetsplatsen
  • lagstadgade medicinska kontroller.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail info@prohelia.se alternativt per telefon 018-46 88 00.