Vibration

Arbete med vibrationsexponering.

Omfattande exponering för vibrationer från handhållna verktyg kan ge skador på nerver, blodkärl, muskler och skelett. Förare i olika typer av fordon, särskilt inom gruv-, byggnads- och anläggningsverksamhet kan ibland exponeras för kraftiga helkroppsvibrationer. Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks vid vissa frekvenser i olika kroppsdelar och organ och kan då ge upphov till töjningar och hoptryckningar av vävnader i varierande grad. Vibrationerna kan påverka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. Forskningsresultat tyder på att vibrationer, t.ex. från fordon, innebär en ökad risk för ryggbesvär. Exponering för helkroppsvibrationer kan också ge upphov till trötthet. Ett samband finns också mellan vibrationsexponering och hörselskada. Buller och vibrationer förekommer ofta tillsammans.

Läkarundersökning syftar till att upptäcka tidiga tecken på vibrationsskada och därigenom kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen och förhindra ytterligare skada

Läs mer i arbetsmiljöverkets författningssamling;

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

Källa: Arbetsmiljöverket