Uno Mattsson

Beteendevetare

Jag är beteendevetare på proHelia sedan 5 år tillbaka och har tidigare arbetat inom olika företagshälsor sedan 1980, både inom privat och offentlig verksamhet.

Min grundutbildning för jobbet är beteendevetenskaplig utbildning på Uppsala och Stockholms universitet.

Idag arbetar jag mest med personer som drabbats av stressrelaterad utmattning. Ett tyvärr alltför vanligt problem som påverkar både kvinnor och män. Det är duktiga, ambitiösa personer med stora krav på sig själva som riskerar att hamna i detta energidränerande tillstånd. Då personerna har dessa egenskaper är det inte speciellt svårt att hjälpa dem tillbaka till att känna att de har kontroll över livet igen.

Jag arbetar även med krishantering, både med enskilda personer och arbetsgrupper då något traumatiskt hänt.

Jag utbildar även i stresshantering och krisstöd.

En viktig del i  mina arbetsuppgifter är att göra organisationsdiagnoser av arbetsplatser. Incitament till sådana kan vara konflikter, stor personalomsättning etc. Dessa genomförs antingen genom intervjuer med anställda och chefer eller genom enkäter.