Undersökning/periodisk kontroll övrig personal järnväg

Hälsoundersökning av annan personal i spårbuden trafik-Tunnelbaneförare,spårvagn,museumjärnväg etc.

Intervall:

T.o.m 45 år vart 5:e år

46-59 vart 3:e år

60 år varje år

Sköterska

  • Längd
  • Vikt
  • Blodtryck
  • Urinsticka
  • B-Glukos
  • Audiogram

Läkarundersökning

  • Syn
  • Färgseende
  • Standard fysiologisk undersökning