Torsten Altrén

Arbetsmiljöingenjör
Torsten har arbetat i många år som arbetsmiljöingenjör, bland annat med att bistå företag med expertis inom arbetsmiljöfrågor.
Det kan handla om att genomföra utredningar för att identifiera risker i arbete, hjälpa och stödja med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Andra arbetsuppgifter kan vara att genomföra lagstadgade mätningar samt genomföra riskbedömningar vid hantering av farliga eller skadliga ämnen. Genomföra mätningar på buller, ventilation, belysning, m.m.