Bli rökfri

Alla som röker skadas av sin rökning och rökningen har effekt på i stort sett alla kroppens organsystem (Folkhälsomyndigheten, 2009). Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livslängd (Doll et al, 1994).

Undersökningar visar att upp till 70 procent av dagligrökarna och ca 40 procent av dagligsnusarna vill sluta. (Folkhälsomyndigheten, 2011). Tobaksavvänjning anses vara en av vårdens mest kostnadseffektiva åtgärder. Enkla råd från hälso- och sjukvården har i forskning visat sig signifikant öka chansen för att rökare ska sluta. Med längre rådgivande samtal och stöd från utbildad personal ökar chansen att bli rökfri ännu mer (Folkhälsomyndigheten, 2009).

Vi på ProHelia erbjuder stöd för dig som vill sluta röka eller snusa enligt Socialstyrelsens sammanställning av evidensbaserade metoder, Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. I dessa riktlinjer är grunden för merparten av alla åtgärder någon form av rådgivning eller samtal. 

Ta kontakt med oss för att boka ett första inledande möte där du får stöd i din rökavvänjning av en erfaren sjuksköterska. 

018 - 46 88 00

alt

info@prohelia.se
 

Här finns ett dokument från Folkhälsomyndigheten att ladda ner om Tobak och rökavvänjning:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12377/R2009-17-Tobak-och-avvanjning.pdf