Hälsoundersökning -stor, med läkare

( Ej arbetslivsinriktad)


Första besöket görs med sjuksköterska 30 min och innefattar följande:

Du genomgår en blodprovstagning för analys av:

 • EKG
 • Spirometri, lungfunktionstest
 • Hörselprov och Synkontroll
 • Blodtryck
 • Vikt, längd, BMI, midjemått
 • Urinprov – socker, äggvita och bakterier
 • Avföringsprov – undersökning om förekomst av blod, på alla över 50 år.
 • Blodstatus – röda och vita blodkroppar etc
 • Elektrolyter
 • Leverprover - ALAT, GT
 • Kreatinin, njurfunktionstest
 • B-SR
 • Ferritinin
 • Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL och kvot.
 • Blodsocker
 • Urat
 • Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år
 • Prostataprov, PSA, på män över 40 år

Andra besöket – läkarundersökning. 1 h, innefattar följande:

 • Du börjar tillsammans med läkaren att gå igenom den hälsoenkät du fyllt i hemma innan besöket. Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem, livsstil samt sjukdomshistorik. Läkaren gör sedan en genomgång av samtliga testresultat från första besöket.
 • Patienten erhåller en kopia av samtliga blodanalyser
 • Kroppsundersökning vid behov. Hjärta och lungor. Kontroll lymfkörtlar, sköldkörtel, bukorgan och födelsemärken inspekteras. På kvinnor undersöks bröstkörtelvävnad. På män görs en prostataundersökning i de fall där det finns avvikande prostatavärden. (Blodprov från första besöket)
 • Avslutningsvis görs en sammanfattning av aktuellt hälsostatus och ev kompletterande prover eller utredning planeras.