Sjuk och Frisk anmälantjänst

Med sjuk- och friskanmälan får ni ett effektivt system för hantering och rapportering av er sjukfrånvaro. Genom samarbetet med oss kan tidiga signaler uppmärksammas och underlättas. Registreringsdelen tar emot anmälan om frånvaro och ger organisationen en bild av sjukfrånvaro och vård av sjukt barn (VAB) på såväl övergripande som på individnivå. Kontakta oss för mer information.


Process Sjukanmälan