Sjuk- & friskanmälan tjänst

Sjukanmälan: Ska ske till telefonnummer 08-562 443 11.

Sjuksköterskan ringer upp inom 24 h från det att sjukanmälan gjorts,med undantag för helgdagar,dag före afton och under ProHelias sommarsemesterperiod,veckor meddelas i förväg.

Friskanmälan: Ring telefonnummer 08-562 443 11 och gör din friskanmälan!