Rehabilitering

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Arbetsanpassning innebär att förhållandena på arbetsplatsen ska anpassas till arbetstagarnas särskilda villkor för arbetet. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till de anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och kunna försörja sig själv. Källa: Arbetsmiljöverket

ProHelias mål med rehabiliteringsarbetet är att utreda, bistå samt remittera. Vi har möjlighet att erbjuda hjälp i rehabiliteringsarbetet och vi strävar efter att arbetstagaren ska kunna rehabiliteras och återgå till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter.