Periodisk kontroll lokförare etc.

Periodisk kontroll

Intervall

< 55 år vart tredje år

> 55 år varje år

Sköterska

  • Längd
  • Vikt
  • Blodtryck
  • EKG från 40 år
  • Urinsticka
  • B-Glukos
  • Audiogram

Läkarundersökning

  • Syn
  • Färgseende
  • Standard fysiologisk undersökning