Om oss

Vi på ProHelia företagshälsa fokuserar på din och dina medarbetares hälsa. Vi erbjuder företagshälsovård, med service både inom medicinska och arbetsmiljörelaterade områden, till företag och organisationer. 

Målsättningen är att utföra full service i frågor som rör personalens hälsa och arbetsmiljö. Företaget och dess anställda ska kunna vända sig till Prohelia företagshälsa i arbetsrelaterade frågor och vid behov i sjukvårdsärenden. Vi agerar som en opartisk rådgivare med helhetssyn på människan för att främja förutsättningarna för upprätthållande av en god fysisk och psykisk hälsa hos samtliga på arbetsplatsen. Vi bedriver vår verksamhet dels inne på vår mottagning, men även ute hos dig i din verksamhet.Vår företagshälsovård kännetecknas av en bred kompetens och ett personligt bemötande där vi erbjuder små som stora företag en komplett företagshälsovård.

• Prohelia företagshälsa AB är auktoriserad av branschföreningen, Sveriges företagshälsor. En kompetens och kvalitetsklassificering av branschen.

• ProHelia företagshälsa är godkänd av Försäkringskassans föreskrifter om bidrag till företagshälsovård.

 

Kvalitetsarbete/Miljöarbete

Vi följer branschens egen kvalitets specifikation vilket bland annat omfattar definition av företagshälsovård, etiska riktlinjer och kvalitetskrav. Att vara auktoriserad företagshälsa innebär också att vi som företag uppfyller kraven på kompetens, krav på certifiering inom systematiskt arbetsmiljöarbete och att vi arbetar med evidensbaserade metoder.
Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder och att alltid leverara rätt kvalitet. Rätt kvalitet för oss är att leverera tjänster på överenskommet sätt, så att kunden blir nöjd och känner att våra insatser ger god effekt i den egna verksamheten. Våra kvalitetsmål kan endast nås genom goda arbetsinsatser av företagets samtliga anställda. Personalens arbetsmiljö, utbildning och personlig utveckling är därför en viktig faktor för god kvalitet.

Målsättningen med Prohelias arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs som trygg och säker. Arbetsplatsen ska också upplevas som attraktiv, utvecklande och stimulerande för medarbetaren. Detta uppnås genom att integrerar hälsa och säkerhet i allt arbete vi gör. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av verksamheten för att uppnå trivsel, effektivitet och kvalitet.
Arbetsmiljöarbetet omfattar hela verksamheten och medarbetarens totala arbetssituation, där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas.

Vi utvecklar vår verksamhet genom:

• ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser till att förbättra och uppmärksamma alla förhållanden i arbetsmiljön detta för att skapa förutsättningar för ett gott klimat och en hög effektivitet.
• att vi erbjuder den egna personalen kompetensutveckling
• att komplettera den egna kompetensen med underleverantörer
• att följa utveckling och forskning som är relevant för företagshälsovårdens områden.
• att vårda våra kundrelationer med ett professionellt och personlig bemötande
• att vi är tillgängliga och flexibla
• att vi tar hänsyn till kundens krav och förväntningar.
• att ge utvärderingar och återkopplingar till kundföretagen, ett ömsesidigt utbyte.
• att vi levererar det vi åtagit oss.

Hälsa, Engagemang och Livskvalitet i Arbetslivet.

 

Författare:

Senast ändrad: 18 januari, 2018