Aktuellt

Måndag och tisdag 15-16 oktober har vi stängt då vi är på konferens.

Vi är åter på onsdagen och mottagningen har sedan öppet som vanligt. 

Varmt välkomna då!

Med anledning av nya dataskyddslagen/GDPR vill vi förtydliga vad som gäller i vårt samarbete. Vi har avtal med ett externt dataskyddsombud som har hjälpt oss reda ut vad som gäller samt finns med oss i framtida arbete.

Är du Psykolog och vill arbeta med insatser för människan i arbetslivet?

Prohelia erbjuder företagshälsa till företag/organisationer inom medicinska och arbetsmiljörelaterade områden.
Våra kunder finns i Uppsala med omnejd och är mestadels små och medelstora företag.
Arbetet utför vi både på vår mottagning och ute hos våra kunder.

Nu behöver vi bli fler…..
Det går bra för oss och vi har roligt tillsammans. Nu behöver vi bli fler. Här på ProHelia är det medarbetarna som gör det. Duktiga och engagerade medarbetare har skapat vårt varumärke. Idag uppfattas vi som positiva, engagerade och kompetenta i allt vi gör. Vi har olika erfarenheter och olika kompetenser med oss och tillsammans är vi oslagbara. Tillsammans skapar vi ett hälsosamt arbetsliv där alla har en viktig plats. Vi har de mest omtänksamma företagen som våra kunder. De företag som bryr sig om hur deras medarbetare mår och hur deras företag går, för det hänger nämligen ihop. Genom våra samarbeten bidrar vi till ett bättre arbetsliv i samhället där människor trivs och mår bra. Det är en win-win för alla.

 

På Prohelia har vi det senaste kvartalet lyckats anställa tre st Linda!

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna. Det finns både läkare och sjuksköterskor på plats. Ring och boka din tid.

Efter nyår har vi öppet som vanligt tisdag 2/1 till torsdag 4/1, fredag 5/1 stänger vi kl 12.00.

 

Önskar er en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

Bildresultat för snögubbe

 

Den senaste tiden har initiativet #metoo fått stor uppmärksamhet och många har berörts av de olika berättelser som sprids i media. Sexuella trakasserier förekommer på svenska arbetsplatser och det som är gemensamt för de som drabbats är att de inte vetat hur de ska agera, att de har saknat förtroende för sin ledning/eller närmsta chef och att de känt sig väldigt vilsna i det som hänt.

Kampanjen skapar diskussioner och väcker både känslor och tankar. Sannolikt kommer den att göra så att fler vågar träda fram och berätta om trakasserier som de varit med om eller som kanske fortfarande pågår.

Då är det viktigt att du som chef är beredd och vet hur du bör agera!

Enligt smittskyddsenheten i Uppsala befarar man att många personer kommer att insjukna i influensa.
Mottagningen är öppen mellan klockan 08:00-12:00

Vi vill tacka alla Prohelias och Folkessons kunder för en fantastisk golfdag!

Vilket härligt gäng som kom och spelade på Upsala GK i måndags.

Stort tack till våra sponsorer Höglunds catering & Folkes Livs som höll alla golfare energifyllda.

Tack Christer Schenholm med kollegor på Upsala GK för all proffsig hjälp.

En ny tradition har skapats på återseende!
Den här veckan utbildar vi Beijer Byggmaterials personal i hjärt- lungräddning.

HLR-rådet rekommenderar att alla lär sig hjärt-lungräddning och repeterar detta varje år.

Behöver ni också utbildning i HLR ,maila asa@prohelia.se eller ring 018 46 88 00.

Den här veckan har vår fina vårdmobil varit ute på vägarna här om dagen besökte sköterska Åsa företaget Hamatic för att genomföra hälsoundersökningar.

Idag har Lisa och Åsa haft sin arbetsplats hos en av våra kunder som är lokaliserade i Sigtuna.


I veckan höll Anna och Åsa utbildning för UKK:s ledning i systematiskt arbetsmiljöarbete samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

Enligt Arbetsmiljölagen bör alla arbetsgivare stora som små, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i Hjärt- lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (L-ABC).

Många har efterfrågat besök av sjukgymnast på arbetsplatsen,från och med nu kan vi erbjuda det.

 

Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

Nu är det dags att ta din influensavaccination!

Influensa förekommer framförallt under vinterhalvåret och orsakas av virus. Ofta får den som drabbas hög feber, värk i kroppen och hosta. Att vaccinera sig ger inte ett fullständigt men ett bra skydd mot influensa. Får man, trots vaccination, influensa blir sjukdomsförloppet lindrigare och risken för komplikationer minskar.

Årets vaccin heter Influvac och är väl beprövat och skyddar mot tre typer av influensavirus. Det ger ett bra skydd och innehåller inget konserveringsmedel.

 

Det går bra att komma förbi alternativt boka en tid för din vaccination, ring oss på 018-46 88 00

Är ni flera på arbetsplatsen som behöver vaccination så kan vi komma ut och lösa det på plats.

 

Kostnad: 200:-/dos

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 börjar nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Torsdag 12 november stod ProHelia som frukostvärd på Vakna Uppsalas morgonevent. Temat var "Vem tar hand om din hälsa?" Många företag och medarbetare var på plats för att lyssna till ProHelias tankar och erfarenheter om hälsa och företagshälsovård. Förutom ProHelia var Uppsala Stadsmission där och visade sin bok "För en god sak" samt Ewa Wigenheim om sin bok "Från Abba till munkarna i Laos". Pia Andersson var representerad med "Bygg ditt varumärke själv" och Ung Företagssamhet var där med unga entreprenörer. 

 

I denna första rapport från årets Jobbhälsobarometer har vi valt att fokusera på skillnader i uppfattning inom ett antal områden mellan de som upplever negativa känslor inför att gå till jobbet kontra de som aldrig har haft det. I undersökningen ser vi något så oroväckande som att 7,8 procent, motsvarande 350 000 personer, av den arbetande delen av befolkningen i Sverige flera gånger i veckan känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet.

Nu är vår nya Hälsomobil på plats och rullar på vägarna!
Hälsomobilen är en specialinredd husbil, med två mottagningsrum. Bilen innehåller all utrustning som behövs för att genomföra hälsoundersökningar, vaccinationer och tester av olika slag. 

 

Vibrationer i arbetsmiljön förekommer i många olika branscher, tex bygg/sanering, verkstäder, tandläkare etc. Vibrationsarbete kan leda till bestående skador på nerver, blodkärl, muskler och ligament. Som arbetsgivare och som medarbetare finns det stora fördelar att förebygga dessa besvär genom att aktivt arbeta för att minska vibrationerna i arbetsmiljön.

Från och med 1 juni 2015 är AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker ändrad och omtryckt i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. I och med detta tas även AFS 1996:4 Härdplaster bort. Härdplastarbetet styrs numera genom AFS 2014:43. Ordet härdplaster har tagits bort i lagtexten och benämns nu som ”allergiframkallande farliga kemiska produkter”.

Någonting som är nytt i den nya författningen (AFS 2014:43) är att härdplastutbildningen måste vara uppdaterad. Den får ej vara äldre än 5 år. Arbetsgivare som missar detta kan få sanktionsavgifter. Kravet för läkarintyg/tjänstbarhetsintyg vid arbete med härdplaster kvarstår, dock har vissa av kraven angående detta ändras. Läs föreskriften för att hålla koll på vad som gäller just er verksamhet.

Vi på proHelia företagshälsa kan naturligtvis hjälpa er med både utbildning och lagstadgade medicinska kontroller.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail info@prohelia.se alternativt per telefon 018-46 88 00.

Länk till AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker:

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2011_19.aspx

 

Vi har nu kompetens för att utföra de lagstadgade hälsoundersökningar som krävs för all personal inom järnväg och spårbunden trafik inklusive lokförare i huvudspår, växlare och utförare av spärrfärd i huvudspår.

Har du frågor eller vill boka tid maila till info@prohelia.se eller ring 018 46 88 00.

 

 

 

 

 

Detta för att öka möjligheten för alla företag och dess anställda att få tillgång till riktigt braföretagshälsovård.

Här går det att göra alla undersökningar och arbetsuppgifter som görs i ett behandlingsrum i de ordinarie lokalerna

Dags att se över ditt skydd mot TBE.

Bygg är en olycksdrabbad bransch. Arbetsmiljöverket startar nu ett treårigt inspektionsprojekt med syfte att minska olyckor och ohälsa. Fokus ligger på mindre företag, som ofta har rollen som entreprenörer.

Följ nedanstående länk för att läsa hela inlägget från Arbetsmijöverket: Läs mer

Under januari månad lät vi våra kunder svara på ett webbformulär gällande kund-nöjdhet.

Vi är stolta att meddela att våra kunder är mycket nöjda med vårt bemötande, kompetens och våra tjänster.

Hur pass professionella anser du att Prohelias personal är?

Hur nöjd är med bemötandet från Prohelias personal?

Idag går startskottet för en kampanj där Arbetsmiljöverket inspekterar en rad branscher över hela landet för att åtgärda stress i arbetslivet. Initiativet till kampanjen kommer från EU-nivå och 30 länder medverkar.

Läs mer här

Prohelia kan naturligtvis bistå med både utbildning, personlig coaching och andra ev åtgärder som efterfrågas.

Uppsala, 3 juni 2014. Senzime AB (publ) meddelar idag att en ny fas initierats i den kliniska utvärderingen av bolagets analysinstrument CliniSenz™. Syftet är att under glukosbelastning påvisa nyttan av CliniSenz™ förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos patienter med förhöjt fasteblodsocker. Utvärderingen sker i samarbete med ProHelia företagshälsa i Uppsala och beräknas vara slutförd under hösten 2014.