Magnus Adell

Psykolog

Magnus Adell är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt certifierad organisationskonsult inom beteendeanalytisk organisationsutveckling, BAOU.

Under de senaste 15 åren har han arbetat med olika typer av insatser med fokus på ledarskap och organisationsutveckling inom ett flertal offentliga och privata företag och verksamheter av varierande storlek. Sedan 2011 har Magnus bla kontinuerligt varit engagerad i ledar-/chefsutbildningar inom Landstinget med fokus på kommunikation, feedback, konflikthantering. 

 

Magnus tar uppdrag inom följande områden

- Chefs- /ledarstöd, individuellt eller i grupp

- Ledningsgruppsutveckling

- Organisationsutveckling

- Konflikthantering, individer eller grupper

- Beteendeförändringar i organisationer

 

Magnus har en egen mottagning på Kungsgatan 5B.