Krisstöd

En allvarlig olycka eller händelse på arbetsplatsen utlöser ofta olika typer av krisreaktioner.

 

Ett bra omhändertagande i den akuta situationen har stor betydelse för att mildra stressreaktionerna i gruppen. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07) skall arbetsgivaren ha kunskap och rutiner för att ordna krisstöd om en allvarlig olycka eller händelse inträffar på arbetsplatsen.

Vi skräddarsyr utbildningar i krishantering efter era specifika behov. Vi kan även hjälpa er med utformningen av företagets krispolicy och krishanteringsplan.