Krishantering

Kris är när en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen. Det kan vara att en medarbetare blir allvarligt sjuk, att en olycka, ett rån eller en brand inträffar. När en avdelning läggs ned eller medarbetare sägs upp är det också kris. Det är svårt att på förväg veta hur man agerar i en krissituation. Därför är det viktigt att i förväg gå igenom vad man bör göra om det värsta inträffar. Däremot reagerar de flesta likartat efter att ha drabbats av tragiska händelser. De går igenom samma känslostadier av chock och bearbetning och får ofta svårt att sova och äta.

Första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genomföras direkt då en person blivit skadad eller akut sjuk. Gå igenom vilka olyckor och sjukdomsfall som kan inträffa på ditt arbete. Riskerna varierar beroende på verksamhet. Hantering av farliga maskiner och kemikalier kan innebära en risk. Fysiska arbeten innebär ofta en risk för olyckor och skador. Ensamarbete är en annan risk att ta hänsyn till.

På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för att kunna hantera olyckor och akuta krissituationer. ProHelia kan hjälpa dig genom utbildning i Första hjälpen och krishantering. Vi kan även se över den handlingsberedskap som finns på din arbetsplats. Det är viktigt att man snabbt kan få hjälp av sjukvårdspersonal, psykologer eller andra sakkunniga.

Med kunskaper och relativt enkla hjälpmedel ökar förutsättningarna för att hantera krissituationer. Dessutom kan företaget eller organisationen begränsa riskerna för ekonomiska förluster.

Läs mer om detta i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Första hjälpen och kristöd AFS 1999:7.

Källa: Arbetsmiljöverket