Kost och motion

Målet är att uppnå en sundare livsstil och behålla den.
Kursen syftar till ökad kunskap och förståelse om kosten och motionens hälsoeffekter. Innehållet kommer att variera från diskussionsforum till föreläsningar om kost och motionseffekter samt kunskapsinventering hos individen, fys-tester, prover och hemuppgifter.

Kursen pågår i 20 veckor fördelat på 7 tillfällen.

Kanske är det dags att insperera din personalgrupp till en sundare livsföring?

Anmäl dig själv eller hela personalgruppen genom att kontakta oss per mail eller telefon.