Konditionstest

Konditionstest för dig som vill veta din konditionsstatus vare sig du är van motionär eller inte.
Submaximalt arbetsprov på ergometercykel. Under 6 minuter utförs ett konstant arbete på cykel med en viss belastning.

Målet är att under denna tid nå en stadig pulsnivå och hamna i något som kallas steady state dvs när tillgång och efterfrågan av syre är lika stort. Med parametrarna puls och syreupptagning i ett submaximalt cykeltest räknas sedan den maximala syreupptagningsförmågan fram.