Klass 2

Klass 2 för privatflygare.

JARklass 2 Förstagångsundersökning omfattar:

  • vilo-EKG, blodprov (Hb-värde)
  • urinprov
  • syntest
  • färgsinnestest
  • läkarundersökning utförd av Flygläkare

 JAR klass 2 Förnyelsesundersökning omfattar:

  • vilo-EKG, när så erfordras
  • blodprov (Hb-värde)
  • urinprov
  • syntest
  • läkarundersökning utförd av Flygläkare

Viktig information inför ditt besök!

Fyll i och skriv ut blankett tas med till prohelia besöket.