Klass 1

Klass 1 för trafikflygare.

Förstagångsundersökning: Får endast utföras på Aeromedicinskt center (AMC)

Klass 1 Förnyelsesundersökning omfattar:

  • vilo-EKG, när så erfordras
  • blodprov (Hb-värde)
  • urinprov
  • syntest
  • läkarundersökning utförd av Flygläkare
  • hörselprov, när så erfordras

Viktig information inför ditt besök!

Fyll i och skriv ut blankett tas med till prohelia besöket.