Joniserande strålning

Arbete med exponering för joniserande strålning.