Hjärt-Lungräddning /HLR

Årligen drabbas mer än 15.000 svenskar av oväntat hjärtstopp. För att rädda liv är de första minuterna avgörande. Den drabbade personen är helt beroende av att personerna omkring kan och vill utföra hjärt-lungräddning.

 

Målet med utbildnigen är att deltagarna skall kunna utföra medvetande- och andningskontroll,tillkalla hjälp,utföra basal hjärt- lungräddning med rätt teknik samt kunna lägga en person i stabilt sidoläge.Kursdeltagarna kommer även få kunskap gällande luftvägsstopp samt enklare genomgång av hjärtstartare.Utbildningen ges enligt Svenska Hjärt- lugnrådets direktiv.Efter godkänd examination utfärdas kursbevis enligt Svenska Cardiologföreningen.Utbildningen är uppdelad i teori och praktik som varvas.Kursen ges enligt överenskommelse med varje enskilt företag.                                                                                               

Vänligen kontakta oss för offert.