Härdplaster

Arbetsgivaren är, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster (AFS 1996:4), skyldig att planera, leda och följa upp arbetet med härdplaster så att arbetsmiljön blir så säker som möjligt. Beroende på vilket typ av härdplaster som förekommer kan olika krav gälla.

Inför utbildningen går vi tillsammans igenom vilken typ av härdplaster som förekommer i arbetsmiljön samt på vilket sätt dessa används. Under utbildningen diskuterar vi sedan de lagkrav som finns gällande härdplastarbete. Vidare får kursdelatagara kunskap om de hälsorisker som förekommer vid arbete med härdplaster samt vilka åtgärder arbetsgivaren respektive arbetstagaren kan vidta för att minska dessa risker. Stor vikt läggs vid att kursdeltagaren lär sig arbeta med härdplaster på ett säkert sätt.