Hälsoundersökning - Aktiv

Hälsoundersökning– Aktiv, hälsoundersökning med inriktning mot en mer aktiv livsstil. Du får genomgå blodprovstagning/analys och blodtrycksmätning. Du utför ett konditionstest och mätning av längd, vikt, midjemått och kroppssammansättning. Tillsammans med en erfaren sjuksköterska förs ett hälsosamtal, där utgångspunkten är ditt nuvarande hälsotillstånd och din vilja till förbättring/förändring.
Ett uppföljande besök rekommenderas efter 3 respektive 6 månader då den plan och de mål vi tillsammans har arbetat fram följs upp.

 

Du genomgår en blodprovstagning för analys av:

 

 • Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL, kvot och Apolipoproteiner.
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Njurfunktionstest
 • Leverprover.
 • TSH (sköldkörtel)
 • Blodtrycksmätning
 • Längd, vikt
 • Kroppssammansättning (med impedansvåg)
 • Midjemått
 • Konditionstest på cykel (Åstrand test) Inför vår hälsokontroll ska du vara fastande 4 timmar innan.

 

Ta gärna med dig något att äta/dricka inför cykeltestet, samt gymnastikskor, bekväma byxor, t-shirt och handduk om du vill duscha efteråt.

Tidsåtgång: 45 minuter
 
Återbesök: 30 minuter 

 


Efter genomförd hälsokontroll gör sjuksköterskan en sammanställning och bedömning av samtliga prover/analyser som sedan skickas till respektive anställd per post. Som avtalskund erbjuds du alltid vid avvikande värden, en uppföljande tid hos sjuksköterska eller läkare. Det finns även möjlighet att tillsammans med sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller med beteendevetare utforma en individuell handlingsplan för en bättre hälsa.