Hälsoundersökning- Arbetsliv

I ProHelias Hälsoundersökning- Arbetsliv ingår:

Du får en samlad medicinsk bedömning genom att fylla i den sekretessbelagda hälsoenkäten samt AUDIT* som du går igenom med sjuksköterskan. Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem i arbetslivet, livsstil, levnadsvanor samt sjukdomshistorik.

Du genomgår en blodprovstagning för analys av:

 • Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL och kvot.
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Kreatinin, njurfunktionstest
 • Leverprover
 • Prostataprov, PSA, på män över 40 år
 • Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år  

Ladda ner hälsoenkät här 

I hälsokontrollen ingår dessutom:                                                                                                                                

 • EKG eller hörselprov (beroende på branch)
 • Blodtryck
 • Spirometri, lungfunktionstest 
 • AUDIT *, frågeformulär gällande alkoholvanor                                                                                       

Inför vår hälsokontroll ska du vara fastande 4 timmar innan och besöket tar 30 minuter för dig att genomgå.

Efter genomförd hälsokontroll gör sjuksköterskan en sammanställning och bedömning av samtliga prover/analyser som sedan skickas till respektive anställd per post. Som avtalskund erbjuds du alltid vid avvikande värden, en uppföljande tid hos sjuksköterska eller läkare. Det finns även möjlighet att tillsammans med sjuksköterska, läkare, sjukgymnast eller med beteendevetare utforma en individuell handlingsplan för en bättre hälsa. Som avtalskund erbjuds du alltid skriftlig statistik med en sammafattning av företagets hälsostatus med eventuella åtgärdsförslag. Är ni under 20 anställda så ges återkopplingen endast muntligt.