Hälsoundersökning- Arbetsliv/Ergonomi

I ProHelias Hälsoundersökning- Arbetsliv/Ergonomi ingår en samlad medicinsk bedömning men också en utvidgad undersökning som syftar till att minska risken för fysiska besvär och hindra nedsatt arbetsförmåga. Besöket tar en timme och du träffar både företagssköterska och ergonom.

Besök hos sköterska 30 min:

Du får en samlad medicinsk bedömning genom att fylla i den sekretessbelagda hälsoenkäten samt AUDIT* som du går igenom med sköterskan. Den har till syfte att belysa eventuella hälsoproblem i arbetslivet, livsstil, levnadsvanor samt sjukdomshistorik.

• Blodfetter - Totalkolesterol, triglycerider, LDL, HDL och kvot.
• Blodvärde
• Blodsocker
• Kreatinin, njurfunktionstest
• Leverprover
• Prostataprov, PSA, på män över 40 år
• Sköldkörtelprov, TSH, på kvinnor över 40 år

Ladda ner hälsoenkät här

• EKG eller hörselprov (beroende på branch)
• Blodtryck
• Spirometri, lungfunktionstest
• AUDIT *, frågeformulär gällande alkoholvanor

Inför vår hälsokontroll ska du vara fastande 4 timmar innan och besöket tar 1 timme för dig att genomgå.

Besök hos Ergonom/Sjukgymnast 30 min:

Vi undersöker muskler och leder utifrån arbetsuppgifter och belastning. Undersökningen sker genom observation och test av hållning, balans, muskelstyrka, koordination, aktiv och passiv rörlighet samt muskulär töjbarhet.
Resultaten från testerna ligger till grund för ett individanpassat träningsprogram samt råd och förslag till åtgärder för att undvika framtida besvär.