Hälsoundersökningar

ProHelias hälsoundersökningar följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Vi utformar olika typer av hälsoundersöknignar utifrån behov och bransch. Vår standardiserade hälsokontroll är flexibel och utformas utifrån kundens behov och önskemål. Här presenterar vi olika typer av hälsoundersöknignar.