Fysisk aktivitet på recept

FaR®, fysisk aktivitet på recept, innebär att man ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel, d.v.s. tar upp anamnes, ger ordination på en receptblankett samt följer upp behandlingsresultatet. FaR® kan användas både i förebyggande och behandlande syfte. Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. FaR är en arbetsmetod som kan användas av den svenska hälso- och sjukvården i samverkan med Idrotts- och friluftsliv samt privata aktörer för att främja fysisk aktivitet. En avhandling visar på goda effekter av FaR® inom den svenska hälso- och sjukvården.

Läs mer på Statens Folkhälsoinstitut