Förstadagsintyg

Arbetsgivaren har rätt att begära förstadagsintyg om det finns särskilda skäl. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ska vara tidsbegränsat. Förstadagsintyget ska helst inte ses som en lösning på ett problem. 

Särskilda skäl kan vara:

När en anställd har hög sjukfrånvaro, 6 gånger på 12 månader eller 3 gånger på 6 månader.

Missbruksrehabilitering

Generell överenskommelse i kollektivavtalet

 

Författare:

Senast ändrad: 25 januari, 2013