Första hjälpen

Målet med kursen är att känna till och kunna ge första hjälpen vid de olyckstillbud och sjukdomsfall som kan inträffa på arbetsplatsen och i vår vardag.

Tillsammans går vi igenom de speciella risker som finns på just er arbetsplats och vad ni kan göra för att förebygga eventuella olyckstillbud. Vi går igenom akututrustningen så att varje kursdeltagare vet vart den finns på arbetsplatsen, samt hur den skall användas. Dessutom påbörjar vi arbetet med att ta fram en krisplan som kan följas vid en eventuell olycka.

Under utbildningen varvas teori med praktik. Ett kursintyg delas ut till samtliga deltagare efter avslutad utbildning. Kursen ges enligt överenskommelse med varje enskilt företag och kan med fördel kombineras med någon av våra hjärt-lungräddningskurser.

Vid repetitionsutbildningar i första hjälpen kan vi om önskemål finns vara med och organisera scenarioövningar på arbetsplatsen för att era medarbetare ska få en mer realistisk bild av hur de skall agera vid en olycka. Dessa övningar skräddarsys beroende på vilka typer av risker som finns på just er arbetsplats.