Drogtest

Drogtester kan i bland behövas för att få tillträde på vissa arbetsplatser. Företagshälsovården utför dessa narkotikatester. 

Drogtester kan också utföras vid misstanke om missbruk. Uppföljningar brukar ske med behandlade samtal kombinerat med medicinska undersökningar. 

 

Drogtesten tas som urinprov, detta för att det är en säker mätmetod. Se nedan rekommendationer av socialstyrelsen.

"Narkotikatestning i andra provtyper som blod, saliv, svett och hår förekommer också. Kraven på att säkerställa tillförlitligheten gäller även för dessa. Erfarenheten av dessa andra provtyper är mindre varför personalen bör vara extra försiktig när de använder dem. Enligt lagen (1998:531)om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet." Urinprov är en beprövad metod i Sverige.