Arbetsmiljöutbildningar

Att minska eller ta bort olika hälsorisker i arbetsmiljön är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är desto mindre risk är det att företaget drabbas av kostnader för olyckor, sjukfrånvaro samt produktionsbortfall p g a att arbetstagarna ej orkar jobba med full kapacitet.