Defibrillator

I den här utbildningen lär du dig att använda en halvautomatisk hjärtstartare/defibrillator.

Vid behandling av hjärtstopp är i regel den första behandlingsåtgärden hjärtlungräddning HLR följt av defibrillering med en enkel apparat, hjärtstartare som skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så den får en chans att starta igen. Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnadschansen vid hjärtstillestånd.

Kursen riktar sig främst till företag som har halvautomatiska defibrillatorer på arbetsplatsen. Vi hjälper dig med fördjupad utbildning av halvautomatiska defibrillatorer.  Inför utbildningen skall deltagarna ha genomgått kurs i basal HLR samt själva läsa in ett utbildningsmaterial. Kursen ges enligt Svenska Hjärt- lungrådets direktiv. Stor vikt läggs vid praktiska övningar och scenarioträning. Ett kompetenskort delas ut till deltagarna efter avslutad utbildning.

Kursen ges enligt överenskommelse med varje enskilt företag. Vänligen kontakta oss för offert.