Damm

Arbete med fibrosframkallande damm så som asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan påverka hälsan på olika sätt. Inför utbildningen går vi tillsammans igenom vilket typ av damm som förekommer på er arbetsplats och anpassar sedan utbildningen därefter. Under utbildningen går vi igenom de lagkrav som finns. Vidare får kursdeltagarna kunskap om hälsorisker med att arbeta i den dammiga miljön samt vad arbetsgivaren respektive arbetstagaren kan göra för att minimera riskerna vid arbete i dammiga miljöer.