Christina Holtenius

Beteendevetare/Leg.psykoterapeut

 


Jag är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut KBT.Här på ProHelia arbetar jag med KBT-terapi samt utreder och behandlar personer med stressrelaterad ohälsa, sömnproblem, depression eller annan psykisk ohälsa.

 

Jag arbetar även med förebyggande arbete och grupputvecklingsinsatser samt chefssamtal/chefskonsultationer och organisationsutveckling.

Jag har spetskompetens inom beteendeanalytisk organisationsutveckling OBM och är certifierad OBM-konsult. Organizational behavior management (OBM) är ett sätt att förstå och påverka system och beteenden i organisationer utifrån vetenskapligt baserad kunskap om beteenden. Målet är att åstadkomma långsiktiga och hållbara beteendemönster som leder till goda resultat för organisationen.

Jag har lång erfarenhet av arbete inom företagshälsovård, primärvård och chefsstöd/chefshandledning.

Att hjälpa individer att göra en beteendeförändring eller att utveckla nya strategier för att nå sina mål är en viktig och stimulerande del av mitt arbete här på ProHelia.