Buller

För att få en bra ljudnivå på företaget krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågor. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter om Buller (AFS 2005:16) samt Systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har arbetsgivaren ansvar för detta.

Under utbildningen får kursdeltagarna kunskap om definitionen av buller och ljud samt dess påverkan på hälsan. Utbildningen går igenom lagkrav som finns samt ger kunskap om olika åtgärder som arbetsgivare respektive arbetstagare kan vidta för att minska buller på arbetsplatsen. Vi kommer även diskutera för och nackdelar med olika hörselskydd samt gå igenom hur dessa används på ett optimalt sätt.