Beteendeterapi

Beteendevetare inom företagshälsovården finns som en resurs för chefer, arbetsledare i personalsociala frågor. Beteendevetaren arbetar också med enskilda personer som drabbats av kris i livet av något slag.

På arbetsplatsen kan beteendevetaren bland annat vara delaktig i beteendeförändringar, missbruk hos anställd, vid kriser inom företaget ex. nedskärningar, olycksfall och dödsfall.

Hos den enskilde kan det gälla t ex skilsmässa, dödsfall inom familjen eller om man drabbats av stressrelaterad utmattning. När det gäller den sistnämnda gruppen är det viktigt att få träffa en beteendevetare innan man ev går in i en sjukskrivning. Beteendevetaren jobbar med att förstärka de egna resurserana för att snabbt komma tillbaka till arbetet igen.