Asbest/kvarts

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer.