Anna Holmström

Företagssköterska

Anna är företagssköterska och har många års erfarenhet av att arbeta inom företagshälsan. Hon har även erfarenhet av egna ledarroller vilket gör att hon gärna arbetar med chefshandledning och ledarstöd. Anna är född och uppvuxen i Gävle men har tillsammans med sin familj flyttat till Uppsala.