Aktuellt

Personuppgiftspolicy ProHelia företagshälsa

Med anledning av nya dataskyddslagen/GDPR vill vi förtydliga vad som gäller i vårt samarbete. Vi har avtal med ett externt dataskyddsombud som har hjälpt oss reda ut vad som gäller samt finns med oss i framtida arbete.

Följande gäller när ni har avtal med oss. Vi ska inte skriva något personbiträdesavtal med er. Det är vi som samlar in uppgifter om era anställda för att kunna fullgöra vårt avtal med er. Enda tillfället då det skulle behövas ett personbiträdesavtal med oss är om ni lägger en databas i våran miljö som vi skall administrera. Vi samlar in data om anställda från flera företag i vår databas som vi har ansvar för. När vi anlitar en 3:e part för lagring tex e-post skriver vi ett personbiträdesavtal med den leverantören.

Det är alltså vårt avtal som reglerar ansvaret. Det avtal vi har med er sedan tidigare gäller. De databaser vi har ligger i vår miljö och ni har ingen access till dessa. Så vi är ansvariga för skyddet av data därav är vi Personuppgiftsansvarig för våra databaser.

Vi har arbetat fram en personuppgiftspolicy som du kan ladda ner här, den ligger som en del tillsammans med våra övriga policys i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Sedan tidigare har vi lång vana att följa lagar och regler gällande personuppgiftshantering och sekretess och med anledning av den nya dataskyddslagen så förtydligar vi vårt arbete genom en personuppgiftspolicy.

Har ni funderingar så hör gärna av er!