Aktuellt

#metoo

 

Den senaste tiden har initiativet #metoo fått stor uppmärksamhet och många har berörts av de olika berättelser som sprids i media. Sexuella trakasserier förekommer på svenska arbetsplatser och det som är gemensamt för de som drabbats är att de inte vetat hur de ska agera, att de har saknat förtroende för sin ledning/eller närmsta chef och att de känt sig väldigt vilsna i det som hänt.

Kampanjen skapar diskussioner och väcker både känslor och tankar. Sannolikt kommer den att göra så att fler vågar träda fram och berätta om trakasserier som de varit med om eller som kanske fortfarande pågår.

Då är det viktigt att du som chef är beredd och vet hur du bör agera!

Det här är tuffa frågor och känsligt. Så tänkt till! Var noga med att inte ta någons parti innan du hunnit undersöka situationen närmare. Men det är viktigt att du bekräftar och ger feedback till den medarbetare som berättar något jobbigt.

Så hur kan du som arbetsgivare agera vid misstanke om sexuella trakasserier?

  • Se till att du har en tydlig struktur för detta i ert arbetsmiljöarbete. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar ni en tydlig grundstomme i verksamheten, där ni bygger in en tydlighet i hur vi som företag arbetar med och tar tag i uppkomna misstankar om sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och mobbning. För medarbetare och chefer ska det finnas klara vägar för hur man tar sina problem vidare. Vem vänder jag mig till? Om det handlar om min chef vem vänder jag mig till då? Råder sekretess? Finns det något stöd att ringa utanför organisationen.

 

  • Ring oss på ProHelia! Vi har utbildad personal som är vana att hantera både de som drabbats och de som utsätter andra för trakasserier, kränkningar och mobbing. Vi finns som stöd till dig som chef så du behöver inte känna dig ensam i detta svåra arbete. Ring oss redan nu så att du har en god förberedelse och en plan för hur du ska hantera dessa ärenden i framtiden.

 

Ta upp frågan på nästa ledningsgruppsmöte. ”Hur gör vi om misstanke eller en anmälan om sexuella trakasserier, mobbning eller kränkande särbehandling dyker upp på vår arbetsplats?”

 

Kontakta: Åsa Jacobson 018-468800, asa@prohelia.se