Aktuellt

Stressutbildning startar i januari 2017

Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Det finns många saker du kan göra för att motverka stress.

Arbetsrelaterad stress uppkommer som en konsekvens av belastande förhållanden på arbetet. Det är ett samman­satt problem och kan ta sig olika uttryck i olika yrken och branscher. När man börjar må dåligt av sin stress beror det ofta på en kombination av privatliv och arbetsliv. Det blir för mycket på båda plan helt enkelt. Det är viktigt att både arbetsgivare och chefer är observanta på sina medarbetare så att det i god tid går att bromsa stressrelaterade åkommor. 

 

På ProHelia kommer vi from januari 2017 att erbjuda stressprogram. Det är en kurs med 8 tillfällen att träffas. Kursen leds av Leg psykoterapeut, Företagssköterska och Sjukgymnast. Tillsammans med andra deltagare ses vi regelbundet och lär oss att hantera stress i livet. 

 

Läs mer under fliken Utbildningar. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss?

Ring 018 – 46 88 00 eller anmäl ditt intresse i vår reception. 
Alternativt anmäler du dig vid ditt besök hos oss på mottagningen.

Kontaktperson: Åsa Jacobson, Företagssköterska

Mail: asa@prohelia.se
Tel 018-46 88 00