Aktuellt

350 000 personer känner psykiskt obehag att gå till jobbet

I denna första rapport från årets Jobbhälsobarometer har vi valt att fokusera på skillnader i uppfattning inom ett antal områden mellan de som upplever negativa känslor inför att gå till jobbet kontra de som aldrig har haft det. I undersökningen ser vi något så oroväckande som att 7,8 procent, motsvarande 350 000 personer, av den arbetande delen av befolkningen i Sverige flera gånger i veckan känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet.

Inom företagshälsovården arbetar vi aktivt för att stävja den negativa utvecklingen. Företagshälsovården är den partner som tar ett helhetsansvar för individers hälsa. När det gäller psykisk ohälsa är det ofta både arbets- och det privata livet som samspelar. Arbetsgivare behöver idag hjälp för att skapa hälsosamma arbetsplatser. Vi på Prohelia arbetar nära våra kunder och känner chefer och ledning väl. I samråd med dem utarbetar vi lämpliga strategier för att skapa välmående medarbetare och arbetsmiljöer. Vi känner till arbetsplatser och de olika krav som finns där och kan göra arbetsgivare uppmärksamma på riskfaktorer. Många av de kunder vi samarbetar med ligger steget före så att vi i tidigt skede kan motverka ex stress och utbrändhet. 

Kontakta oss för att veta mer om hur vi arbetar med psykisk ohälsa.

Sara Jansson, Verksamhetschef

nås på 018-46 88 00