Aktuellt

Är ni rustade för Första Hjälpen och Hjärt- lungräddning på er arbetsplats?

Enligt Arbetsmiljölagen bör alla arbetsgivare stora som små, privata och offentliga ha utbildning, beredskap och rutiner i Hjärt- lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (L-ABC).

Varje år drabbas mer än 15 000 människor i Sverige av plötsligt, oväntat hjärtstopp. I mer än 10 000 av fallen inträffar katastrofen utanför sjukhus. En person vars hjärta stannar kan fortfarande räddas till livet – men det är bråttom! Varje minut är viktig! Det är således viktigt att så många människor som möjligt i samhället lär sig att tillkalla hjälp och starta hjärt- lungräddning.

Lär dig rädda liv enligt HLR-rådets metodik!

Att gå en kurs i HLR ger värdefull kunskap som kan komma till användning när du minst anar det. 

En kurs ger dig kunskap i att både kunna och våga rädda liv. I kursen ingår både teori och praktiska övningar och du får ett kursintyg efter avslutad kurs. I en utbildning på 2,5 timmar ingår Hjärt-Lungräddning samt Luftvägsstopp.

Vi kan även “skräddarsy” kurser på 3-4 timmar beroende på vad ni vill ska ingå.

Övrig Första hjälp kan tex vara;

  • hur man stoppar blödningar och att lägga första förband
  • hur man tar hand om ögonskador
  • hur man tar hand om bränn-skär-klämskador
  • hur man kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner
  • genomgång av säkerhetsdatablad för kemikalier
  • genomgång av akuta sjukdomstillstånd som tex hjärtinfarkt, stroke, epilepsi, diabetes, astma och allergisk chock
  • genomgång av hur företagets krisorganisation ser ut

Repetition av färdigheter rekommenderas vartannat år.

Åsa jacobson, företagssköterska och Lisa Edblom, Sjuksköterska ansvarar för våra utbildningar.  

Kontakta asa@prohelia.se för mer info om våra kurser i HLR och första hjälpen/krisstöd.

Nås även via telefon: 018-46 88 00