Aktuellt

Information till er som jobbar med kemiska produkter så som härdplaster etc:

Från och med 1 juni 2015 är AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker ändrad och omtryckt i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. I och med detta tas även AFS 1996:4 Härdplaster bort. Härdplastarbetet styrs numera genom AFS 2014:43. Ordet härdplaster har tagits bort i lagtexten och benämns nu som ”allergiframkallande farliga kemiska produkter”.

Någonting som är nytt i den nya författningen (AFS 2014:43) är att härdplastutbildningen måste vara uppdaterad. Den får ej vara äldre än 5 år. Arbetsgivare som missar detta kan få sanktionsavgifter. Kravet för läkarintyg/tjänstbarhetsintyg vid arbete med härdplaster kvarstår, dock har vissa av kraven angående detta ändras. Läs föreskriften för att hålla koll på vad som gäller just er verksamhet.

Vi på proHelia företagshälsa kan naturligtvis hjälpa er med både utbildning och lagstadgade medicinska kontroller.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via mail info@prohelia.se alternativt per telefon 018-46 88 00.

Länk till AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker:

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2011_19.aspx