Aktuellt

Senzime och ProHelia inleder samarbete

Uppsala, 3 juni 2014. Senzime AB (publ) meddelar idag att en ny fas initierats i den kliniska utvärderingen av bolagets analysinstrument CliniSenz™. Syftet är att under glukosbelastning påvisa nyttan av CliniSenz™ förmåga att följa blodsockernivån automatiskt och kontinuerligt hos patienter med förhöjt fasteblodsocker. Utvärderingen sker i samarbete med ProHelia företagshälsa i Uppsala och beräknas vara slutförd under hösten 2014.

Senzime utvecklar analysinstrumentet CliniSenz™ vilket automatiskt och kontinuerligt kan följa blodsockernivån hos patienten online. Tillförlitligheten och användarvänligheten är redan väl dokumenterad. Den fas av studien som nu inleds är inriktad på att påvisa nyttan av kontinuerlig mätning av blodsockernivån hos patienter i riskzonen att utveckla diabetes. Idag diagnosticeras diabetes med hjälp av enstaka blodprov, medan CliniSenz™ ger möjlighet för vårdgivaren att studera det detaljerade förloppet under en glukosbelastning. Detta möjliggör en säkrare diagnos och ger dessutom information som kan underlätta för individen att hantera sin livsstil eller sjukdom. Instrumentet utvecklas för användning i såväl sjukhusmiljö som inom den öppna vården (företagshälsovård, hälsocentraler eller liknande).

”Behovet av att kontinuerligt mäta blodsockernivån är stort, såväl inom sjukvården som för att öka medvetenheten hos till exempel diabetiker och överviktiga om hur mat och dryck kan påverka deras hälsa. Individen kan själv se direkt på skärmen hur födointaget påverkar blodsockret – vilket kan vara ett viktigt incitament för att ändra livsstilsfaktorer”, säger Lena Söderström, VD för Senzime AB.

”Typ 2-diabetes ökar kraftigt, bland annat på grund av livsstilsfaktorer. Sjukdomen medför allvarliga konsekvenser för individen och höga kostnader för samhället. Genom kontinuerlig mätning av blodsockernivån kan behandlande läkare ställa en säkrare diagnos, samtidigt som patienten får ökad medvetenhet om hur fysisk aktivitet och födointag kan påverka hälsan”, säger Thorbjörn Johansson, företagsläkare på ProHelia företagshälsa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Lena Söderström, VD för Senzime AB
Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

Thorbjörn Johansson, företagsläkare ProHelia
Tel: +46 18-46 88 00